LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần lễ thứ :       Từ :  Đến :  
StartEndNội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Thứ ba 07/04/2020
08:0011:00Họp hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết biên soạn giáo trình K. KHCBThành viên Hội đồng theo QĐPhòng A013P. KHCN
08:0016:00Tổ chức quay phim phục vụ công tác Truyền thông tuyển sinh khóa 2022.
Nhân sự tham gia do Trung tâm trực tiếp mời.Hội trường BTrung tâm Truyền thông và TVTS.
GHI CHÚ: